Magazín agentúry Marketinger, ktorý má ambíciu byť prestížny ako New York Times.
Ibaže by na to nebol čas.