Content

7 najčastejších chýb pri písaní čísloviek, ktoré zbytočne znižujú kvalitu komunikácie

Natália Čerňancová
05. 11. 2019
56603 pozretí
Content
Natália Čerňancová
56603 pozretí
05. 11. 2019

7 najčastejších chýb pri písaní čísloviek, ktoré zbytočne znižujú kvalitu komunikácie

Zbaviť sa nasledujúcich chýb vôbec nie je náročné. Môžete tým napokon len získať. Na jednej strane zdokonalíte váš obsah a rovnako profesionálne bude vyzerať aj komunikácia s klientom.

V texte spomínam niekoľko typov čísloviek. Aby ste ho úplne chápali, je dobré si na začiatok ozrejmiť, čo ktoré z nich vyjadrujú.
 

 • Základné číslovky – počet a množstvo
 • Radové číslovky – poradie
 • Násobné číslovky – opakovanie, násobenie
 • Určité číslovky – presné, konkrétne množstvo, poradie alebo násobenie
 • Neurčité číslovky – odhadovaný, približný počet, množstvo alebo poradie

Už žiadne -tich a -te

Medzi najväčších dvíhačov tlaku u mňa patria rôzne prípony, ktoré sa používajú úplne zbytočne. Zväčša ide o prídavky ako -tich, -tych, -ich, -te a podobne. Ak by ste aj vy napísali slovné spojenie v 80-tich rokoch takto, tak vás prosím, aby ste sa to odučili. Ide totižto o gramaticky nesprávny zápis, ktorý v slovenčine nepoznáme.

Namiesto toho si zapamätajte, že pri skloňovaní základných čísloviek ich stačí napísať ako číslicu – v 80 rokoch – alebo slovom – v osemdesiatich rokoch.

Podobne postupujte aj vtedy, ak budete písať radové číslovky. Bežne sa nesprávne uvádza spojenie v 80-tych rokoch. V tomto prípade však stačí napísať v 80. rokoch alebo v osemdesiatych rokoch. To, že ide o v poradí osemdesiate roky, naznačuje bodka. A to úplne stačí.

Ako vysvetľuje Jazyková poradňa Ľudovíta Štúra, tvar, čiže znenie v konkrétnom páde, vyplýva z kontextu. A napokon, aj samotné pridružené podstatné meno naznačuje, aký je to pád a ako sa bude číslovka čítať.

Kedy y a kedy i

Písanie ypsilonu a mäkkého i uprostred čísloviek je občas čistá lotéria. Dokonca nepomôže ani osvedčená rada, podľa ktorej si stačí slovo napísať v oboch variantoch. Ktorá verzia sa nám pozdáva viac, tá je správna. No čo ak sú správne obe verzie?

Ak ste už začali slovo ôsmym a ôsmim naoko porovnávať, zastavte sa. Viac ako to, či sa vám slovo napohľad páči, je dôležité rozlišovať, či ide o základnú alebo radovú číslovku.

Vysvetlime si to na slovnom spojení, ktoré ušlo aj banskobystrickému Martinusu.

milniky maleho citatela

Míľniky malého čitateľa od ôsmych mesiacov – v tomto prípade je zle použitý ypsilon a namiesto neho tam má byť i. Prečo?

Základným tvarom slovného spojenia je osem mesiacov, čiže základná číslovka vyjadrujúca počet. Ak by sme ju chceli nahradiť radovou, s ktorou si ju v Martinuse zamenili, použili by sme spojenie od ôsmeho mesiaca.

Nezabúdajte tiež na to, že číslovky od 5 – 99 sa skloňujú podľa vzoru päť, pri ktorom sa y nepíše. Radové číslovky okrem tretí a tisíci sa skloňujú podľa vzoru pekný, pri ktorom je ypsilon bežnou súčasťou.

Spolu a oddelene

Slovné zapisovanie čísloviek je aj pre mňa občas dilema, ktorú si musím stále overovať. Takže si musíme spoločne zapamätať, že v základom tvare sa píšu číslovky spolu. Výnimkou sú milióny a miliardy, ktoré sa píšu oddelene.
 

 • Dvestopäťdesiattisíc eur nechal ako úplatok.
   
 • No jemu by nestačili ani štyri milióny päťstotisíc.

Podľa Jazykovej poradne Ľudovíta Štúra je v poriadku, ak za účelom prehľadnosti oddelíte tisícky, stovky a desiatky s jednotkami.
 

Zanechal mu majetok tri milióny osemstopäťdesiattisíc štyristo dvadsaťosem eur.

Vyššie uvedené číslovky sú v nominatíve. No čo ak ich bude treba vyskloňovať? Zabudnite na to, že slovo napíšete vcelku. V takýchto prípadoch platí zásada, že oddeľovať sa od seba začínajú až tie časti, ktoré sa skloňujú.
 

 • Blížime sa k osemstodvadsiatim dvom metrom.
   
 • Boli sme tam s ďalšími tisícštyristopäťdesiatimi šiestimi hráčmi.

Tieto príklady majú poslúžiť len ako názorná ukážka, pretože vyššie číslovky sa zväčša píšu číslicou. Slovné zapisovanie je typické pre administratívny štýl, napríklad pri vyplňovaní šekov.

Dobrý kamarát spojovník

Od suchých informácií, ktoré si treba nechať uležať v hlave, sa presuňme k niečomu, čo vám skvelo poslúži pri písaní blogových článkov, statusov alebo textovaní webov.

Takže čo ak má váš klient v ponuke ultrazvukovú čističku s objemom 450 litrov alebo mu zisky narástli o 150 %? Aby ste stále nepoužívali rovnaké spojenie – čiže čistička s objemom 450 litrov alebo nárast o 150 % – môžete ho nahradiť slovom, ktoré obsahuje číslicu aj prídavné meno. A k tomu vám poslúži spojovník.
 

 • V našej ponuke nájdete 450-litrovú ultrazvukovú čističku a iné zariadenia.
   
 • Naša firma zaznamenala 150-percentný nárast ziskov.

Často sa stretávam s tým, že autori textov jednoducho spojovník vynechajú a napíšu 5 dielny alebo 3 centimetrový. Takýto zápis je však nesprávny a buď treba využiť spojovník, alebo napíšte číslovku celú slovom – päťdielny alebo trojcentimetrový.

Slová tohto typu sa skloňujú podľa vzorov prídavných mien, zväčša podľa vzoru pekný.

Okrem toho, že spojovníkom vytvárate zloženú číslovku, môžete ho využiť aj pri zapisovaní násobných čísloviek (15-krát, 8-násobný) alebo tisícok. Namiesto 900 000 môžete napísať 900-tisíc. A aby bol text dokonalý, držte sa len jedného zápisu a navzájom ich nekombinujte.

Slovo vs. číslica

V statusoch, blogoch, pri textovaní webov alebo bannerov – vo všetkých týchto prípadoch je veľmi dôležitý rozsah. Preto dobre zvážte, či použijete slovný alebo číselný zápis.

Ako sa správne uvádza v Jazykovej poradni Ľudovíta Štúra, kedy písať slovo a kedy číslo, nevymedzujú žiadne konkrétne predpisy. Inak povedané, je v podstate na vás, ako to napíšete. Vo všeobecnosti sa však odporúča písať číslovky od jeden do deväť slovom a zvyšné číslicou.

Jedny a jedni

Tak ako pri ôsmych a ôsmich, ani v tomto prípade vám porovnávanie dvoch alternatív nepomôže. Dôvod je zrejmý – obe verzie sú správne. No ktorú kedy použiť?

Ak sa číslovka vzťahuje na životné podstatné mená mužského roku, v tom prípade píšeme jedni.
 

Jedni vedci tvrdia, že to je 25 % populácie, iní sa držia vyšších čísel.

Pri neživotných podstatných menách mužského roku, ženskom a strednom rode sa používa verzia s ypsilonom.
 

Jedny topánky mi na cestu celkom postačia.

Takže čo urobiť, ak budete chcieť použiť jedni alebo jedny? Stačí vedieť určiť rod a životnosť mien, čo podľa mňa nie je až také náročné.

Staré známe -krát a raz

O problematickom písaní čísloviek s využitím -krát a raz sa už popísalo veľa, v jednom texte túto chybu vysvetľuje už aj naša content manažérka Kika. No keďže veľa ľudí má so zapisovaním násobných čísloviek stále problém, znova si to ujasnime.

V prípade, že chcete pri zápise využiť -krát, majte na pamäti, že číslovka sa v takom spojení vždy píše spolu. A to bez ohľadu, či ide o určitú alebo neurčitú číslovku.
 

 • Päťkrát sa stal víťazom Tour de France.
   
 • Viackrát sa mu podarilo zvíťaziť.

To isté platí o prípone -násobný, ktorá sa od číslovky takisto neoddeľuje.
 

Stal sa päťnásobným majstrom sveta.

Na oddelenie nepomyslite ani vtedy, ak budete chcieť nahradiť slovo číslicou. Pretože v tom prípade to bude takto:
 

 • Na preteky do Belgicka prišiel doposiaľ 7-krát.
   
 • Boris Kollár je 9-násobným otcom.

Čo sa týka slova raz, má ten istý význam ako -krát. No rozdiel je v tom, že raz sa vždy píše oddelene.
 

 • Osem ráz sa zúčastnil a nikdy nevyhral.
   
 • Niekoľko ráz som mu vravel, aby s tým prestal.

Dve dobré rady na záver

V súvislosti s písaním čísloviek by sa našlo mnoho nedostatkov. A niekedy nejde ani tak o samotnú číslicu, ale o znak alebo slovo, ktoré sa s ňou spája. A práve na dva takéto prípady si teraz posvietime.

Iste vám už niekto povedal alebo napísal, že ho nejaká vec stála 20 euro. A kde nastala chyba? Slovo euro je sklonné (vzor mesto), a preto sa jeho tvar v jednotlivých pádoch mení. V tomto prípade ide o datív množného čísla, pri ktorom je správny zápis eur.

Takže už žiadne 25 euro, ale 25 eur. V prípade, že ide o číslovky od dva do štyri, používame slovo eurá.

No a napokon druhá rada, ktorá sa marketérom bez pochýb hodí. Vedeli ste, že medzi znak percenta a číslicu sa píše medzera? Ak nie, tak si to rýchlo zapamätajte. Aby ste to nedomrvili ako Tesco v tomto poste.

Natália Čerňancová

Som ekomaniak srdcom i dušou. Na elektrickej kolobežke ma však nestretnete. Pre moju a bezpečnosť iných sa radšej nasáčkujem do preplnenej MHD. Okrem toho môžem vyhlásiť, že som večný mysliteľ, typická žena, milovníčka kníh a kritik nespravodlivosti. Vážnosť moju každodennú kompenzuje uletený a niekedy až primitívny humor, ktorým ma zásobuje rovnako naladená sestra a seriály Dva a pol chlapa či Tie roky sedemdesiate.

Mohlo by vás zaujímať