Content

3 banálne gramatické chyby, s ktorými by sme sa mohli už raz a navždy rozlúčiť

Kristína Biela
06. 02. 2017
59560 pozretí
Content
Kristína Biela
59560 pozretí
06. 02. 2017

3 banálne gramatické chyby, s ktorými by sme sa mohli už raz a navždy rozlúčiť

Čítanie tohto textu vám nezaberie veľa času. A sľubujem, že vás v ňom ani nezahltím rozsiahlymi jazykovednými poučkami. Rokmi praxe som však odpozorovala tri nenápadné, no úplne banálne gramatické chyby, ktoré sa v textoch médií a agentúr vyskytujú takmer na dennej báze a ktoré do značnej miery znižujú kvalitu písaného prejavu. A úplne zbytočne.

Verím teda (možno naivne), že po prečítaní tohto textu, v ktorom na dané chyby upozorňujem a stručne ich vysvetľujem, sa počet chýb v článkoch opäť trošku zmenší. Teda aspoň o nasledujúce gramatické nedostatky. :)

V lokáli nikdy nepíšeme ypsilon

„V maily vám posielam prílohu...“ Hrúbka v tejto vete je už akousi klasikou, ktorú sa v poslednom čase snažím radšej ignorovať. Ako vidíte a čítate, ide mi to naozaj veľmi dobre

Ak by sme aj privreli oči pred faktom, že slovo mail sa skloňuje pravidelne podľa vzoru dub a v lokáli jednotného čísla má správny tvar v maile, nemôžeme si zakrývať zrak pred hrúbkou, ktorá sa v tomto spojení vyskytuje.

V slovách, ktoré sú v lokáli (v kom, v čom, o kom, o čom) zakončené písmenom i, totiž píšeme vždy výlučne mäkké i. Prípona s ypsilonom v tomto páde jednoducho neexistuje.

Problémové bývajú najmä slová ukončené na -ál, ako sú napríklad personál, materiál či kapitál, ale aj cudzie slová ukončené na spoluhlásku -l alebo -r.

Takéto neživotné podstatné mená s cudzím pôvodom sa síce skloňujú podľa vzoru dub, ale v lokáli jednotného čísla sa skloňujú podľa vzoru stroj, čiže ich ukončujeme písmenom i.

Sľúbila som vám však, že vás nebudem zahlcovať poučkami, čiže si dajme zopár praktických príkladov:
 

 • „Prečítal si materiály (akuzatív množného čísla) k svojmu článku, ale ani v jednom materiáli (lokál jednotného čísla) z tých všetkých nenašiel to, čo potreboval.“
   
 • „Nemal rád tunely, ale raz sa predsa len odhodlal cez jeden prejsť. V tom tuneli však uvidel potkana a už viac do žiadneho tunela nevošiel.“
   
 • „Keď si prezreli všetky hotely v danej lokalite, nevedeli sa rozhodnúť, v ktorom hoteli strávia svoj víkendový pobyt.“
   
 • „Nedokázal uveriť, že jednu z hlavných postáv v jeho obľúbenom seriáli nechali zomrieť. Napriek tomu má seriály i naďalej rád.“

Časť slova -krát sa vždy píše spolu so slovom. Ale že vždy

Krát nie je samostatné slovo, ale nesamostatná časť slova. To znamená, že sa prakticky nikdy nepíše oddelene.

Nie, ani v prípade, že sa vám výrazy „tretí krát“, „mnoho krát“ či „dvadsiaty deviaty krát“ páčia viac zapísané oddelene. Správne je „tretíkrát“, „mnohokrát“ a „dvadsiaty deviatykrát“. Netreba nad tým veľmi polemizovať.

Ako uvádza Jazyková poradňa Ľudovíta Štúra, „násobné číslovky s nesamostatnou časťou -krát sa píšu spolu ako jedno slovo, napríklad prvýkrát, jedenkrát, druhýkrát, dvakrát, tretíkrát, trikrát.“

Existuje však prípad, keď môžete slovo „krát“ predsa len napísať oddelene, a to v prípade zápisu matematického úkonu. Čiže 2 x 3 = 6 zapíšete slovne ako dva krát tri je šesť.
 

Mohlo by vás zaujímať: Pozrite si zoznam 3 najväčších klišé v slovenských sloganoch


Zabudnime však teraz na matematické úkony a vráťme sa späť ku „krát“ ako časti slova. Na to, že sa píše spolu so slovom, treba totiž myslieť aj vtedy, ak sa rozhodnete uľahčiť si zápis násobnej číslovky použitím čísla, napríklad 4-krát. V tomto prípade nezabúdajte na spojovník. :)

Ak sa vám však nepáči písať slovo „tretíkrát“ spolu, stále môžete túto násobnú číslovku vyjadriť aj pomocou použitia slova raz. To sa píše oddelene. Čiže tretí raz, druhý raz, prvý raz.

Dajte si však pozor, slovo tentoraz sa píše spolu. Ide totiž o príslovku.

V pozícii – viacero pozícií 

Vety typu „Pracuje v agentúre na pozícií Account Manager“ alebo „Vzťahy v koalícií sú napäté“ sa mnohým môžu zdať na prvý pohľad bezchybné. Ale skutočne len na prvý pohľad, teda dovtedy, kým si pozorne nepozrieme nesprávne zakončenie slov pozícia a koalícia v lokáli jednotného čísla. Slovo sa totiž nemá končiť dĺžňom. Takže správne sú spojenia „na pozícii“ a „v koalícii“.

Dlhé í píšeme v slovách zakončených na príponu -cia vtedy, ak ide o genitív množného čísla. Napríklad, „Nevedel, čo má od ponúkaných pracovných pozícií očakávať“ alebo „Predstavitelia vládnych koalícií z viacerých krajín sa stretli v Bratislave“.

Aby som to však úplne zjednodušila, ak sa vám v prípade takýchto slov vyskytne dilema s ii a  na ich konci, v jednotnom čísle píšte krátke i a v množnom dlhé í. Berte to ako pomôcku. :)

Nie, toto nie je všetko

Cieľom tohto článku však nebolo spísať všetky banálne chyby, ktoré sa vyskytujú v článkoch, ale skôr tie, ktoré sa často prehliadajú. :)

Takže ešte raz:

 • V lokáli píšeme mäkké -i. Nikdy nie ypsilon
 • -krát sa vždy píše spolu so slovom (ak neprepisujeme matematický príklad)
 • Slová zakončené na príponu -cia sa v lokáli jednotného čísla píšu s dvomi krátkymi i na konci (o definícii) a v genitíve množného čísla sú zakončené na dlhé í (z viacerých definícií)
   

Nateraz sa teda s vami lúčim spolu s fotografiou môjho obľúbeného hrnčeka a prajem vám, aby sa vám neustále darilo písať množstvo kvalitných textov.

V budúcom podobne ladenom článku sa pozrieme aj na nespisovné výrazy, ktoré sú medzi ľuďmi veľmi populárne, pretože znejú tak trochu sofistikovane, no napriek tomu sú nesprávne.

A ozaj, ktoré banálne chyby v článkoch si najčastejšie všímate vy? Pomôžte mi rozšíriť tému v komentároch, budem sa tešiť. :)

Pri písaní mi pomáhali, pomáhajú a budú pomáhať tieto zdroje:
jazykovaporadna.sme.sk
Pravidlá slovenského pravopisu, Jazykový ústav Ľudovíta Štúra SAV

 

Kristína Biela

V Marketingeri som budovala obsahovú a kreatívnu časť prakticky od nuly – a bola to úžasná skúsenosť. Viedla som aj magazín Free Times a popísala som tu toho viac než dosť. Život mal však so mnou iné plány, a tak, po takmer siedmich rokoch tu, chopila som sa roly mamy. Úprimne? Nič krajšie a ťažšie som dosiaľ nerobila. A čo po materskej? Rada by som sa pozitívne prekvapila. Moje agentúrne miesto ale teraz prenechávam iným. No ak by ste si predsa chceli niečo odo mňa prečítať, budem sa vám pripomínať v mojej Tragipoézii.

Mohlo by vás zaujímať