UX OPTIMALIZÁCIA

Zvýšenie predaja
a výkonnosti

Ak chcete, aby vám z vášho webu návštevníci neutekali preč, je potrebné dbať aj o to, do akej miery je funkčný, zrozumiteľný a ľahko použiteľný vo všetkých prehliadačoch a na všetkých zariadeniach. Práve preto v rámci nášho UX auditu analyzujeme správanie ľudí na vašej webstránke, na základe čoho tvoríme jej ideálnu štruktúru.

Analýza dát o návštevníkoch

Na základe dát z nástrojov, ako sú napríklad 
heatmapy, Exponea či nahrávanie správania návštevníkov zvyšujeme konverzný pomer vašej webstránky alebo aplikácie a meníme návštevníkov na vašich zákazníkov. Pri návrhu každého riešenia sú pre nás dáta jednoducho prioritou.

Rozhodovací proces

Definovanie jednotlivých krokov rozhodovacieho procesu vášho zákazníka vám pomôže lepšie pochopiť, v akej situácii sa nachádza, a pomôcť mu nájsť riešenie problému, ktorý ho trápi. Čím viac pritom dokážete vášmu zákazníkovi porozumieť, tým viac sa bude o vás zaujímať.

Návrhy na úpravu štruktúry

Vašu webstránku či aplikáciu otestujeme v našom 
UX laboratóriu a po dôkladnej analýze navrhneme odporúčania na A/B testing s cieľom zvýšiť kvalitu užívateľskej použiteľnosti a objemu predaja. Pretože len to, čomu zákazník rozumie, ho dokáže naozaj osloviť.

Ako postupujeme?
Čo je to UX?

Pojem UX sa stále v poslednom čase dostáva stále viac do povedomia verejnosti. Ide o skratku z anglického spojenia user experience, čo možno do slovenčiny preložiť ako užívateľský zážitok či skúsenosť užívateľa – teda to, čo užívateľ prežíva pri pozeraní nejakého produktu či webstránky. V súčasnom svete online marketingu sa pritom skratka UX spája predovšetkým s dizajnom a použiteľnosťou webstránok...

Úloha UX dizajnéra

Náplňou práce UX dizajnéra však nie je tvoriť moderné vizuálne prevedenie webstránky, retušovať fotografie ani vytvárať originálne ilustrácie. Jeho najdôležitejšou úlohou je v prvom rade poznať užívateľa webstránky, jeho správanie, návyky, potreby a túžby, na základe ktorých následne dokáže narysovať takú webstránku, z ktorej bude mať každý návštevník pozitívny zážitok.

UX dizajnér je teda zodpovedný za návrh štruktúry funkčnej, použiteľnej a v neposlednom rade užitočnej webstránky, ktorá okrem toho, že bude vyzerať k svetu (čo je úlohou grafika), bude v prvom rade riešiť problémy a požiadavky užívateľov.

Kto hľadá, musí nájsť. Ideálne v čo najkratšom čase

Ak preto chcete, aby ste vaším webom návštevníka skutočne oslovili a aby u vás aj nakúpil, pekná webstránka vám stačiť nebude. Užívateľ sa totiž musí vedieť na webe ľahko a rýchlo zorientovať, v krátkom čase nájsť presne ten obsah, ktorý hľadá, no a zároveň by mal vedieť nerušene prejsť celým nákupným procesom.

Ak práve toto váš web dokáže zabezpečiť, vzniká tu veľký predpoklad, že sa návštevník na váš web vráti aj nabudúce.

Zážitok vytvoríte len vtedy, ak užívateľa dôkladne poznáte

Keď však badáte, že návštevníci z vašej stránky odchádzajú bez vykonania akejkoľvek konverzie, je dôležité prísť na to, čo je toho dôvodom. V tom nám pomáha A/B testovanie i heatmapy, pomocou ktorých sledujeme a zaznamenávame správanie a uvažovanie užívateľov.

Vďaka cenným dátam, ktoré takýmto spôsobom získavame, následne dokážeme vyladiť i tie najmenšie detaily webstránky, ktoré mohli byť dôvodom odchodu návštevníkov, a vytvoriť z vášho webu miesto, ktoré bude pre užívateľov pozitívnym zážitkom a pre vás efektívnym predajným kanálom.

Služba UX zahŕňa:

  1. Prieskum užívateľov a ich správania
  2. Zhodnotenie použiteľnosti webstránky/UX odporúčania pre nový web
  3. Návrhy na zlepšenie/UX odporúčania pre nový web
  4. Tvorba informačnej architektúry a dizajnu webstránky
  5. Vývoj a implementácia webstránky
  6. Testovanie použiteľnosti

Prínos:

  • Pomocou UX textovania dokážeme eliminovať nedostatky vášho webu, ktoré sú častým dôvodom odchodu návštevníkov z webstránky bez vykonania konverzie
  • Vďaka implementácii UX odporúčaní, ktoré zaistia pozitívny zážitok užívateľa z webstránky, naopak, dosiahneme výrazné zvýšenie konverzií
  • Užívatelia sa na vašej webstránke budú cítiť dobre, rýchlo sa na nej dokážu zorientovať a vždy ľahko nájdu presne to, čo hľadajú
  • Každý prvok webstránky bude mať svoje opodstatnené miesto, prevedenie a dizajn. Štruktúru nebudujeme náhodne, ale logicky, s jasným cieľom dosahovať vytýčené obchodné ciele vášho webu

Staňte sa naším partnerom

Loading