webové stránky

Tvorba webstránok
a eshopov

S ohľadom na vaše požiadavky a vkus vašej cieľovej skupiny popúšťame pri tvorbe webstránok uzdu našej fantázie. Len tak docielime, aby sme pre vás a vašich klientov vytvorili čo najoriginálnejší web s neopakovateľným dizajnom a funkciami, ktorý vás posunie ďaleko pred vašu konkurenciu.

UX na prvom mieste

Pri tvorbe wireframov vždy dbáme o to, aby bola štruktúra prehľadná a užívateľsky príťažlivá. Aj preto je UX našou prioritou. Až keď sme si istí, že je každý prvok na webstránke umiestnený na správnom mieste, začneme tvoriť originálny design, prispôsobený tak vašim požiadavkám, ako aj súčasným trendom.

Administračný systém na mieru 

Webstránku vytvoríme v našom vlastnom CMS systéme EDI.tor alebo v bežne používaných systémoch Wordpress, Prestashop či Magento. Pri tvorbe webov a e-shopov pri práci využívame jazyky HTML, CSS, PHP, Javascript či Ruby, ale poradíme si aj s .NET alebo Java.

Flexibilná podpora

Kedykoľvek budete potrebovať s niečím poradiť alebo budete chcieť zapracovať vaše požiadavky súvisiace s vašou webstránkou alebo e-shopom, sme vám k dispozícii. Či už budete chcieť pomôcť jednorazovo, alebo budete mať záujem o dlhodobú odbornú podporu.

Ako postupujeme?
Ako tvoríme webstránky?

Tvorba webstránok je zložitý proces, ktorý pozostáva nielen z dizajnovania a samotného programovania webstránky, ale aj z jej dôkladnej prípravy. Práve tá je totiž zárukou, že webstránka bude úspešná tak z pohľadu klienta a užívateľov, ako aj z pohľadu vyhľadávačov...

Ešte predtým, ako sa začne pracovať priamo na tvorbe webu, je preto nevyhnutná osobná konzultácia s klientom, na ktorej sa jasne zadefinujú obchodné ciele webstránky a zároveň sa zrealizuje dôkladná analýza trhu a konkurencie.

Na základe nej dokážeme následne vyvodiť všetky reálne príležitosti, ktoré dokáže vaša webstránka na súčasnom pomerne zahltenom online trhu využiť.

Cielime na persóny

Nemenej dôležité pri tvorbe webstránok je tiež poznať cieľovú skupinu, ktorú chcete vaším webom osloviť. Aj preto sa odporúča ešte pred začatím tvorby webstránky dôkladne spracovať marketingové persóny, ktoré pomáhajú dizajnérom i programátorom vytvoriť web presne podľa vkusu a požiadaviek užívateľov, ktorí ho budú navštevovať a využívať.

Zapracovávame SEO aktivity

Opomenúť nemožno ani dôležitú analýzu kľúčových slov, relevantných pre oblasť podnikania, v ktorej pôsobíte. Práve špecifické kľúčové slová, ktoré ľudia najčastejšie vyhľadávajú v súvislosti s produktom či službou, nám totiž dokážu jasne naznačiť, čo presne by malo byť obsahom vášho webu.

Na základe správne zvolených kľúčových slov, umiestnených v jednotlivých sekciách webstránky, tak bude váš web ľahko dohľadateľný pre relevantnú skupinu užívateľov a zároveň bude odmenený dobrými pozíciami vo vyhľadávačoch.

Budujeme logickú informačnú architektúru

Pomocou vyhľadávaných kľúčových slov a fráz sa inšpirujeme rovnako pri výstavbe informačnej architektúry webstránky, ktorá tvorí základ každého webu.

Informačná architektúra totiž spája obsah webu tak, aby boli všetky produkty, služby a informácie na webe ľahko dohľadateľné a jednotlivé sekcie prehľadne usporiadané a logicky štruktúrované.

Dizajn meníme na užívateľskú spokojnosť

S prehľadnosťou webstránky plynule súvisí aj UX – user experience – teda oblasť dizajnu, ktorej najdôležitejšou črtou je interakcia užívateľov s webstránkou, respektíve zážitok užívateľa z pohybu na webstránke. Aby bol pozitívny, je nevyhnutné tvoriť dizajn nielen tak, aby bol moderný a už na prvý pohľad atraktívny, ale aj použiteľný.

Webstránka teda nemá iba pekne vyzerať, ale v prvom rade musí dobre fungovať. Ak totiž užívateľ na webe rýchlo nenájde to, čo hľadá, akokoľvek pekná daná webstránka bude, odíde z nej bez záujmu a tiež bez vykonania akejkoľvek konverzie.

Preto pri tvorbe webstránok kladieme veľký dôraz na to, aby užívateľ na webe v krátkom čase vždy našiel to, čo potrebuje, a rád sa naň vrátil aj nabudúce. A práve to je úlohou našich UX dizajnérov, ktorí pri realizácii webstránky úzko spolupracujú s grafikmi.

Vďaka tomu sú webstránky, ktoré tvoríme, nielen pekné po vizuálnej stránke, ale zároveň jednoducho použiteľné a prehľadné po užívateľskej stránke, čo výrazne pomáha pri zvyšovaní žiadaných konverzií.

Textujeme na úrovni

Do veľkej miery si dávame záležať aj na textovom obsahu webu, a tak pre každý web zabezpečujeme aj profesionálny copywriting. Ten zaručí, že všetky texty na webstránke budú dobre čitateľné, predajné, pútavé a v neposlednom rade gramaticky správne.

Programujeme a pomáhame

Následne, keď webstránka do detailov spĺňa všetky vyššie spomenuté atribúty moderného a kvalitného webu, posúvame prácu priamo programátorom, ktorí webstránku nakódujú a takpovediac uvedú do života.

Tu sa však naša práca nekončí. Po odovzdaní webstránky či e-shopu sa totiž môžete vždy spoľahnúť na našu technickú podporu či zaškolenie do používania CMS systému, v ktorom je web vytvorený. A to či už si zvolíte náš vlastný CMS systém EDI.tor, alebo bežne používané systémy Wordpress, Prestashop či Magento.

Ak si dáte záležať na vytvorení kvalitnej webstránky, ľahko sa z nej stane najlepší obchodník v celej vašej firme.

Tvorba webstránky zahŕňa:

 1. Stanovenie obchodných cieľov a priorít webu
 2. Návrh informačnej architektúry
 3. Návrh grafickej štruktúry (náčrty, wireframes)
 4. Grafický dizajn webstránky
 5. Textovanie webstránky (copywriting)
 6. Programovanie webstránky
 7. Technická podpora a zaškolenie do užívania CMS systému

Prínos:

 • Profesionálne vytvorená webstránka predstavuje pre vašu firmu pozitívnu online prezentáciu
 • Moderné vizuálne stvárnenie webstránky, originálne ilustrácie či pútavé animácie odlíšia váš web od tisícov ostatných
 • Vďaka dôkladnej tvorbe štruktúry a UX testovaniam bude váš web prehľadný a jednoduchý na používanie, vďaka čomu sa naň budú návštevníci radi vracať
 • Pomocou SEO aktivít dosiahneme, aby sa váš web umiestňoval na popredných miestach vo vyhľadávačoch
 • Do užívania CMS systému, v ktorom bude váš web vytvorený, váš radi zaškolíme, aby ste si vašu webstránku vedeli ľahko a rýchlo spravovať i samostatne

Staňte sa naším partnerom

Loading