marketing na facebooku & instagrame

Online komunikácia
a sociálne siete

Sociálne médiá ponúkajú široké spektrum možností, ako osloviť vašu cieľovú skupinu a vybudovať vašej soločnosti dobré meno, a to aj bez nákladnej reklamy. Napohľad jednoduchá vec v rukách nesprávnych ľudí však môže spôsobiť viac škody ako úžitku. Preto neustále sledujeme trendy a vieme, čo sa od tohto druhu komunikácie očakáva.

Výber správnych sociálnych médií

Nielen Facebook, ale aj LinkedIn, Twitter, Instagram či Snapchat môžu dostať vašu značku do povedomia verejnosti. V závislosti od identity vašej spoločnosti, vašich služieb, produktov a cieľových zákazníkov preto pre vás vyberáme tie komunikačné kanály, ktoré budú pre vás skutočne efektívne a pomocou ktorých oslovíme práve vašu cieľovú skupinu.

Dlhodobá stratégia a pravidelnosť

Príspevky netvoríme náhodne. Skôr ako nám zveríte do rúk vašu komunikáciu, zrealizujeme dôkladnú analýzu vášho podnikania i vašich potenciálnych zákazníkov a až potom pre vás zvolíme vhodnú komunikačnú stratégiu. Tú podložíme pestrým publikačným plánom, ktorý s vami vždy vopred konzultujeme.

Cielenie a aktívna komunikácia

Aby vám komunikácia na sociálnych sieťach pomohla osloviť relevantnú skupinu užívateľov, príspevky tvoríme a cielime podľa vkusu, potrieb a záujmov vašich potenciálnych i aktuálnych zákazníkov. Zároveň s vašimi fanúšikmi neustále komunikujeme a odpovedáme na ich správy, a to vždy najneskôr do jedného pracovného dňa.

Ako postupujeme?
Sociálne siete v marketingu

Sila sociálnych sietí spočíva v schopnosti naplno využiť ich potenciál. Ak totiž správne zužitkujete všetko, čo v súčasnosti sociálne siete ponúkajú, ľahko vám pomôžu v budovaní pozitívneho imidžu vašej spoločnosti...

Prečo komunikovať na sociálnych sieťach?

S rozvojom internetu úzko súvisí aj rozmach sociálnych sietí slúžiacich na nadväzovanie kontaktov a komunikáciu medzi ľuďmi. Najznámejšie a najvyužívanejšie sociálne siete u nás sú Facebook, LinkedIn, Twitter či Google+, ako aj Instagram či Snapchat. Hoci slúžia predovšetkým na súkromnú komunikáciu, stále viac ich využívajú aj firmy, ktoré pochopili ich obrovský význam pre svoje marketingové účely.

Sociálne siete totiž veľmi efektívne pomáhajú budovať pozitívny imidž spoločnosti a budovať vzťah so zákazníkmi. Umožňujú nielen široké možnosti propagácie, ale aj bezprostrednú spätnú väzbu od zákazníkov či potenciálnych zákazníkov, ktorá je kľúčová pre ďalší rozvoj spoločnosti.

Existencia a aktívna komunikácia spoločností na sociálnych sieťach sa preto v súčasnosti stala doslova nevyhnutnosťou, a to či už pri uvádzaní na trh, alebo udržiavaní povedomia o značke. Silu sociálnych sietí preto netreba podceňovať, ale so správnou komunikačnou stratégiou naplno využiť vo váš prospech.

Služba Sociálne siete zahŕňa:

  1. Konzultácia s klientom a oboznámenie sa s cieľmi spoločnosti
  2. Analýza konkurencie a jej aktivít na sociálnych sieťach
  3. Vypracovanie komunikačnej stratégie s ťažiskom na nosné témy
  4. Komunikovanie a tvorba príspevkov na vybranej sociálnej sieti
  5. Pravidelné reporty o aktuálnom stave a vývoji aktivít

Prínos:

  • Vhodne zvolenou komunikačnou stratégiou docielite zvýšenie povedomia o vašej značke
  • Vďaka zaujímavým príspevkom, námetom a súťažiam na sociálnej sieti si klient vytvorí k vašej spoločnosti kladný vzťah
  • Aktívna komunikácia na sociálnych sieťach prináša nových relevantných zákazníkov
  • Sociálne siete v nemalej miere podporujú službu SEO a Content marketing a navzájom sa skvele dopĺňajú. To prináša väčšiu návštevnosť webu, lepšie pozície vo vyhľadávačoch i pribúdajúcich zákazníkov

Staňte sa naším partnerom

Loading