PPC reklama

Zvýšenie návštevnosti
Platená reklama

Jedným z najrýchlejších spôsobov, ako sa dostať na prvé stránky vo vyhľadávačoch, je PPC reklama. Aby bola čo najefektívnejšia, cielime ju na ľudí, ktorí sa zaujímajú o oblasť, v ktorej pôsobíte. Vaša reklama tak nebude obťažovať tých, ktorých nezaujíma.

Kontrola nákladov

Pravidelne analyzujeme a vyhodnocujeme získané dáta o užívateľoch a ich správaní. Na základe nich kampane neustále optimalizujeme, čím sa snažíme čo najviac znižovať nákladovosť vašej investície.

Remarketing zákazníkov

Keď sa nám podarí získať na vašu webstránku návtevníka, ktorý však u vás nenakúpi, ešte stále sa nevzdávame. Pomocou remarketingu ho oslovujeme reklamou s produktmi, o ktoré sa predtým zaujímal.

Okamžitá návštevnosť

PPC kampane vás okamžite dostanú na prvé stránky vo vyhľadávačoch. Keď teda bude niekto hľadať produkt či službu súvisiacu s vaším podnikaním, ihneď mu padnete do oka.

Ako postupujeme?
Čo je to PPC?

Ak chcete rýchlo a efektívne osloviť relevantných zákazníkov a neplatiť pritom zbytočne veľa za neefektívnu propagáciu, PPC reklama môže byť pre vás tou najvhodnejšou voľbou...

PPC (Pay Per Click), teda platba za klik, je jedným zo spôsobov platenej reklamy na internete. Princíp PPC reklamy spočíva v tom, že inzerent za zobrazenie reklamy zaplatí až vtedy, keď na ňu niekto klikne. Neplatí sa teda za celú dobu, počas ktorej sa reklama zobrazuje, ale len za návštevu webu potenciálnym zákazníkom. Vďaka tomu ide o veľmi efektívny a vo svojej podstate nenákladný spôsob internetovej reklamy, ktorá prináša okamžitý nárast návštevnosti.

PPC reklama je špecifická taktiež svojím presným zacielením. Odkazy PPC kampaní sa totiž zobrazujú na stránkach s relevantným obsahom. To zvyšuje pravdepodobnosť, že na web propagovaného podniku, služby či produktu klikne potenciálny zákazník, ktorý má o danú oblasť skutočný záujem.

Vďaka PPC reklame tak už viac nebudete plytvať vašimi financiami na bezcieľnu reklamu. Pomocou dôkladnej analýzy relevantných kľúčových slov a cieľovej skupiny zákazníkov budú vaše prostriedky investované do reklamy zacieľené presne tak, aby vám prinielsi požadovaný výsledok.

Služba PPC zahŕňa:

  1. Analýzu kľúčových slov relevantných pre vašu webstránku
  2. Nastavenie PPC kampane
  3. Vytvorenie jednotlivých reklamných kampaní
  4. Správu kampane
  5. Pravidelné reporty o aktuálnom stave a vývoji aktivít

Prínos:

  • PPC vám zabezpečí okamžité umiestnenie reklamy na prvých stránkach vo vyhľadávači
  • Výsledkom správne nastavených PPC kampaní je zvýšenie relevantnej návštevnosti
  • S vyššou návštevnosťou webu, samozrejme, súvisí požadovaný nárast predaja
  • Vďaka nástrojom PPC môžete taktiež rýchlo a efektívne zviditeľniť nový podnik či produkt

Staňte sa naším partnerom

Loading