Tvorba stratégie

Vytvorenie marketingovej
stratégie

Nástrojov a možností, ktorými môžete osloviť vašu cieľovú skupinu, je mnoho. Nie každý z nich vám však zaručí, že vám prinesie reálnych zákazníkov, a teda požadovaný zisk. Je preto nevyhnutné poznať trh, potenciál vášho produktu či služby a na základe toho vybrať marketingovú službu, ktorá bude pre vaše podnikanie efektívna. Presne o to sa snažíme pri v tvorbe marketingových stratégií.

Spôsob a štýl komunikácie

Aby ste si získali pozornosť zákazníkov, musíte poznať ich osobnosť, problémy i to, v akej fáze nákupného cyklu sa nachádzajú. Na základe týchto poznatkov totiž vieme stanoviť, akým spôsobom by ste sa mali prezentovať a komunikovať, aby sa z potenciálnych zákazníkov stali reálni zákazníci.

Návrh marketingových kanálov

Existuje mnoho kanálov, ktorými môžete komunikovať svoju značku, posolstvá či obchodné ciele. Nemá však zmysel vkladať čas a energiu do nesprávneho riešenia. Preto sa vždy snažíme pre vás vybrať také marketingové kanály, ktoré vám pomôžu osloviť a získať si správnu cieľovú skupinu.

Definovanie cieľov a KPI's

Pri našej práci nikdy netriafame naslepo. Na počiatku sa vždy snažíme vytýčiť si reálne ciele, ktorých dosahovanie priebežne konzultujeme spolu s klientom. Spoločnou komunikáciou rovnako vyhodnocujeme aj dosiahnuté výsledky, aby bolo jasné, že je naša práca pre klienta prínosom.

Ako postupujeme?
Opis služby NADPIS

Začiatok popisu služby, ktorý sa zobrazí na začiatku.

Zvyšok popisu služby, ktorý sa otvorí po kliknutí na "Čítať viac".

Staňte sa naším partnerom

Loading