Content marketing

Vytváranie
obsahu

Dlhodobý vplyv masovej reklamy spôsobil, že ľudia sa voči nej stali apatickými. Televíznu reklamu prepínajú, letáky vyhadzujú a na internete stále viac AdBlockujú. Ako inak však osloviť potenciálneho zákazníka? Odpoveďou je content marketing – marketingový proces, ktorého cieľom je prirodzene prilákať a udržať si zákazníka pomocou vytvárania a spravovania kvalitného obsahu.

Dosahovanie cieľov

Naše content marketingové stratégie nespočívajú iba v prvoplánovom písaní článkov na blog. Pri tvorbe obsahu si vždy stanovíme dlhodobé ciele, ktoré aktualizujeme v závislosti od fázy, v akej sa naša stratégia nachádza. A to tak, aby vám napokon priniesla nielen dobrú reputáciu, ale aj zisk.

Personalizácia obsahu

Pri tvorbe obsahových stratégií dbáme o to, aby sme nimi dokázali prirodzene osloviť skupinu užívateľov, ktorá sa zaujíma o oblasť, v ktorej pôsobíte. V tom si pomáhame tvorbou marketingových persón, ktoré nám umožňujú pochopiť potreby vašich potenciálnych zákazníkov i spôsob ich komunikácie.

Gramatická a formálna úroveň

Hoci keď si uvedomujeme, že základom každého dobrého blogu je kvalitný, aktuálny a pútavý obsah, neopomíname ani dôležitosť formálnej a gramatickej úrovne našich textov. Aj preto sú atraktívne titulky, prehľadnosť a gramatická správnosť pre naše texty samozrejmosťou.

Ako postupujeme?
Čo je to Content Marketing?

Content marketing zaznamenal rozvoj najmä v posledných rokoch. Ide o marketingovú metódu, ktorá spočíva v tvorbe hodnotného a v neposlednom rade zaujímavého obsahu, ktorý sa týka oblasti pôsobenia konkrétneho podniku...

Súčasťou content marketingu sú rôzne formáty, akými sú napríklad články na blog, infografiky, e-booky, videá či prípadové štúdie.

Content marketing predstavuje nový spôsob komunikácie firmy so zákazníkmi, ktorý je na rozdiel od iných foriem reklamy lacnejší, efektívnejší a čo je mimoriadne dôležité, ľudí nevyrušuje. Vďaka kvalitnému obsahu, ktorý firma pravidelne ponúka na svojej webstránke, si dokáže vybudovať nielen dobrý vzťah so svojimi klientmi, ale aj pozitívne renomé, založené na profesionalite a dôvere k značke.

Hoci sa content marketing nezameriava primárne na predaj, práve on je pre návštevníka stránky inšpiráciou k nákupu. Kvalitný obsah totiž nielenže pomáha klientom riešiť ich problém a zdôrazňuje odbornosť podniku, ale dokáže tiež trefne a nenútenou formou poukázať na produkty, ku ktorým sa potenciálny zákazník dostáva priamo v čase nákupného rozhodovania.

Služba Content marketing zahŕňa:

  1. Analýzu konkurencie a prieskum problematiky spoločnosti
  2. Zadefinovanie cieľovej skupiny a tvorba persón
  3. Vytvorenie redakčných kalendárov v súlade so SEO
  4. Tvorba kvalitného a relevantného obsahu
  5. Pravidelné reporty o aktuálnom stave a vývoji aktivít

Prínos:

  • Profesionálny copywriting vám zabezpečí jedinečný a kreatívny spôsob propagácie
  • Prepojením Content marketingu so SEO a komunikáciou na sociálnych sieťach dokážete neustále oslovovať nových zákazníkov a získavať top umiestnenie vo vyhľadávačoch
  • Ide o skvelý spôsob nielen na vybudovanie, ale aj udržiavanie si pozitívneho vzťahu so zákazníkmi
  • Hodnotný obsah vám pomôže zlepšiť renomé spoločnosti, a to všetko prirodzenou a nevtieravou formou

Staňte sa naším partnerom

Loading